עובד זר הגיש תביעה כספית כנגד משק פסקל עלוש בע”מ ובגין אי תשלום שכר לעובד זר.

עו”ד גיא צברי ייצג את משק פסקל כנתבעת.

ביהמ”ש לא קיבל את טענות הנתבעת והתביעת התקבלה.

עו"ד גיא צברי
עו”ד גיא צברי
עו"ד גיא צברי
עו”ד גיא צברי