דחיית ערעור לבית משפט העליון של עו”ד גיא צברי 6165/2018

בית המשפט העליון

רע”א 6165/18

לפני:

כבוד השופט ע’ גרוסקופף

המבקשים:

1. אורי שבתאי

2. יונתן קליין

3. עידו רביב

4. סתיו עמנואל גבע

5. ניב אביטל

נ ג ד

המשיבים:

1. אבי רועי דוביצקי

2. עו”ד לידר פלג

3. עו”ד לימור שטיין (קירש)

4. כונס הנכסים הרשמי

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו מיום 19.7.2018 בפש”ר 30966-04-17 שניתן על ידי כב’ השופטת חנה פלינר

בשם המבקשים:

עו”ד גיא צברי; עו”ד אסף דוק

החלטה

לפניי בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כבוד השופטת חנה פלינר) בפש”ר 30966-04-17 מיום 19.7.2018 במסגרתה נדחתה בקשה של נושים למתן הוראות למנהלת המיוחדת על נכסי חייב בפשיטת רגל.

1. המבקשים הם נושים של המשיב 1 (להלן: “החייב”) שניתן בעניינו צו כינוס במסגרת תיק פש”ר 30966-04-17. על פי הנטען בבקשה, לידי המבקשים הגיעה הקלטת שיחה שנערכה בין נושה אחר של החייב לבין עורכת דין שאינה קשורה לתיק הפש”ר (להלן: “המשיבה 2”) במהלכה, כך נטען, אישרה האחרונה כי היא מייצגת את החייב בהליך המתנהל בלשכת עורכי הדין. הרקע לשיחה האמורה הוא מכתב אשר שלח החייב לנושה האחר אשר בגב המעטפה צוין משרדה של המשיבה 2 כמען לקבלת דואר. על בסיס הקלטה זו, הגישו המבקשים ביום 27.6.2018 בקשה לבית משפט של פשיטת רגל בגדרה התבקש בית המשפט להורות לחייב ולמשיבה 2 להמציא לתיק בית המשפט העתקים מהסכם שכר הטרחה שנכרת בין השניים, וכן העתקים של חשבוניות וקבלות שהוצאו על ידי המשיבה 2, וכן לחשוף את זהותו של צד שלישי אשר שילם את שכר טרחתה של המשיבה 2, ככל שזה קיים.

2. המשיבה 2 הגישה התייחסות כתובה לבית המשפט במסגרתה הודיעה כי “הח”מ איננה מייצגת את מר דוביצקי [החייב] בשום הליך. הח”מ מעולם לא ייצגה את מר דוביצקי בשום הליך. הח”מ מעולם לא התקשרה עם מר דוביצקי בשום עניין בתמורה כספית כלשהי ומעולם לא פגשה אותו. הח”מ מעולם לא קיבלה פרוטה ממר דוביצקי ולא דרשה תשלום, לא התקשרה איתו בהסכם שכר טרחה כלשהו ואין לה קשר איתו”. יחד עם זאת ציינה המשיבה 2 בסעיף 9 לתגובתה כי היא “הסכימה לשמש כתובת למסירת החלטת ועדת האתיקה”, אולם “לא קיבלה ולא עתידה לקבל תמורה כספית כלשהי בעניין”.

3. המבקשים לא אמרו נואש והגיש תשובה במסגרתה הצביעו על סתירות שנפלו לשיטתם בהודעת המשיבה 2, ועמדו על בקשתם להורות לה להגיש לתיק פשיטת הרגל העתק מייפוי הכוח שמסר לה החייב ואף לזמנה לחקירה בבית המשפט. עוד ציינו המבקשים כי הודעת המשיבה 2 לא נתמכה בתצהיר כדין. המשיבה 3 (להלן: “המנהלת המיוחדת”) הגישה התייחסות לבקשה למתן הוראות, בגדרה נטען כי אין המדובר ב”מידע מוצק” שיש להעמיק ולחקור לגביו. עוד צוין בתגובת המנהלת המיוחדת כי למיטב ידיעתה עורך השיחה עם המשיבה 2 איננו נושה של החייב ולכן איננו צד בתיק. ביחס להעדרו של תצהיר טענה המנהלת המיוחדת כי הואיל ומדובר בעורכת דין פעילה ניתן להתייחס לאמור בתגובה הכתובה ללא צורך בתצהיר.

4. ביום 19.7.2018 ניתנה החלטת בית משפט של פשיטת רגל הדוחה את הבקשה למתן הוראות. נקבע כי הבקשה מתייחסת לצדדים שלישיים אשר אין להם קשר לתיק הפש”ר, שהרי הן המשיבה 2 והן הנמען אשר קיבל את המכתב וערך את השיחה המוקלטת אינם נושים או מייצגים בתיק. עוד נקבע כי לא הובאו טעמים המצדיקים הטלת ספק בעמדת המשיבה 2 לפיה אינה מייצגת את החייב. באשר לטענה בדבר אי צירוף תצהיר קיבל בית המשפט את עמדת המנהלת המיוחדת לפיה יש לראות בעמדת המשיבה 2 כהצהרה לכל דבר אף בהעדרו של תצהיר נוכח היותה עורכת דין פעילה.

5. מכאן הבקשה שלפניי בה שבים וטוענים המבקשים כי היה על בית משפט של פשיטת רגל לחייב את המשיבה 2 לתמוך את טענותיה בתצהיר, להציג מסמכים ולהתייצב לחקירה בדבר טיב התקשרותה עם החייב ויחסיה עמו.

6. לאחר שעיינתי בהחלטת בית משפט של פשיטת רגל ובנימוקי בקשת רשות הערעור סבורני כי יש לדחות את הבקשה ללא צורך בתגובת המשיבים.

7. ערכאת הערעור איננה נוהגת להתערב בהחלטות הערכאה הדיונית בדבר אופן ניהול ההליך, ובכלל זה החלטות בדבר ניהול הליך בדרך של בקשה למתן הוראות, אלא במקרים חריגים (ראו: ע”א 37/66 גלחא 1966 בע”מ נ’ מתכות (בפירוק), פ”ד כ(3) 144 (1966); ע”א 52/86 ס.ט.ס. אלקטרוניקה בינלאומית בע”מ נ’ מפרק שילב, פ”ד מב(4) 495 (1989); רע”א 9082/05 שרידב השקעות בע”מ נ’ הרטמן, פסקה 10 (26.3.2007). המקרה דנן איננו אחד מאותם מקרים חריגים. הליך של בקשה למתן הוראות משמש את בית המשפט כמסגרת יעילה ומהירה לפיקוח על פעילותם השוטפת של בעלי תפקידים שונים שמונו על ידו. ברי כי בית המשפט רשאי לדחות בקשות המובאות בפניו מקום שבו התשתית העובדתית שביסודן אינה מצדיקה להערכתו היענות לבקשה, או ביצוע בדיקות נוספות (ראו גם: ע”א 8800/01‏ כץ נ’JERUSALEM ENTERPRISES INC, פ”ד נח(6) 901 (2004)). בעניינו, בחר בית משפט של פשיטת רגל לאמץ את גישת המנהלת המיוחדת אשר סברה יש להסתפק בהודעת המשיבה 2 בדבר קשריה עם החייב, ולא מצאתי בנימוקי המבקשים כל טעם המצדיק התערבות בהחלטה זו.

8. הבקשה נדחית איפוא. מאחר שלא התבקשה התייחסות המשיבים, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ‏ב’ בחשון התשע”ט (‏11.10.2018).

ש ו פ ט

_________________________

18061650_Y01.doc חכ/

מרכז מידע, טל’ 077-2703333 ; אתר אינטרנט, supreme.court.gov.il

Published by masterman

פסיקות מעניינות של בית המשפט בישראל

Leave a comment