החלטה בתיק 40536/08/17

בבית משפט השלום בתל אביב יפו
לפני כבוד השופט אודי הקר
: שמואל בלאכר התובע
ע”י ב”כ עו”ד גיא צברי
נגד
: 1. אבי רועי דוביצקי

 1. דוד אביגדור
  Google lnc .3
 2. חברת פרטנר תקשורת בע”מ
  550223549 5. פרטנר פתרונות תקשורת ונייחי
  בע”מ 514350024 012 סמייל טלקו .6
  בע”מ ‘ 013 נטוויז’ .7
 3. הוט נט שירותי אינטרנט בע”מ
  בע”מ ‘ 9. אינטרנט רימו
  10 . בזק בינלאומי בע”מ
  ע”י ב”כ עו”ד אייל בליזובסקי
  החלטה
  בהמשך לאמור בפרוטוקול הדיון ולאור הודעתו של המשיב 2, כי הוא מסכים לצו, ניתן בזה צו נגד
  : המשיב 2 כמבוקש בסעיפים א ו ב לבקשה למתן סעדים זמניים שהגיש המבקש ביום 4.9.17
  המשיב 2 ימנע מהפצת פרסומים מכפישים אודות המבקש המייחסים לו עבירות מין בכלל
  ופדופיליה בפרט. כן יסיר המשיב 2, תוך 48 שעות, כל פרסום שפרסם או שמפורסם באמצעותו
  המכפיש את המבקש או מייחס לו עבירות מין בכלל ופדופיליה בפרט.
  לעניין הצו המבוקש נגד המשיב 1: כל עוד לא התיר בית המשפט המחוזי, בגדרו של הליך הכינוס,
  את המשך ניהול ההליכים נגדו, הרי שההליכים מעוכבים וממילא לא ניתן ליתן צו נגדו. יתיר בית
  המשפט את המשך ניהול ההליכים – יהא רשאי המבקש לעתור לסעד המבוקש בבקשה.
  לעניין הוצאות המשיבה 10 (בזק בינלאומי): הבקשה נגד המשיבה 10 (כמו הבקשה נגד המשיבים
  9-3 ) נדחתה מבלי שנידונה לגופה. המבקש הבהיר כי הבקשה התייתרה לאור הגשת הבקשה
  לחסימת האתרים אותה הגיש בבית המשפט המחוזי, במסגרתו של הליך הכינוס. מקבל אני את
  טענתו של המבקש, כי שעה שנקט בהליכים כאן טרם ניתן צו הכינוס וממילא לא היה בידו לחזות
  מראש את הליך הכינוס ואת הגשת בקשתו שם. עם זאת, יש לזכור כי בסופו של יום הליך זה
  הוגש נגד המשיבה 4 והסב לה הוצאות ותוצאותיו של ההליך הם שהבקשה לא התקבלה. עוד יש
  לזכור, כי היה בידי המבקש להודיע עובר למועד הדיון, כי ההליך נגד המשיבה 4 התייתר (ללא
  צורך בהסכמתה). לו היה עושה כן לא הייתה נדרשת המשיבה 4 להתייצב לדיון היום. מששקלתי
  את טענות הצדדים ובשים לב לכך שטענות הצדדים, לגופו של עניין, תתבררנה בבית המשפט
  המחוזי ושם אף יטענו הצדדים להוצאותיהם בגין ההליך, אני פוסק כי המבקש ישלם למשיבה 4
  הוצאות, על הצד הנמוך, בסך כולל של 1,500 ש”ח בגין ההליכים בתיק זה.
  . , כ”ז אלול תשע”ז, 18 ספטמבר 2017 , בהעדר הצדדי ניתנה היו

Published by masterman

פסיקות מעניינות של בית המשפט בישראל

Leave a comment