תיק 27092-06-16 עמית נ’ דורי רפאל ע”י עו”ד צברי

קישור ישיר לאתר נט המשפט : https://www.court.gov.il/NGCS.Web.Site/HomePage.aspx ניסיון למנוע עדות בבית משפט :