מחיקת ערעור 4062/02/19 שהוגש באופן שגוי ע”י עו”ד אסף דוק ו עו”ד גיא צברי

מחיקת ערעור 4062/02/19 שהוגש באופן שגוי ע”י עו”ד אסף דוק ו עו”ד גיא צברי להעביר לטיוטהתצוגה מקדימהעדכון מחיקת ערעור 4062/02/19 שהוגש באופן שגוי ע”י עו”ד אסף דוק ו עו”ד גיא צברי פתיחת הגדרות מסמךפתח פאנל פרסום

עו”ד גיא צברי מבקש בשם הלקוח שלו למנוע מתן עדות של אבי דוביצקי

ניב אביטל מנסה למנוע מתן עדות של אבי דוביצקי בטענות שונות ומשונות אבל בית המשפט לא מקבל את הבקשה, ודוחה אותה.

בית משפט עליון דוחה ערעור שהוגש עי גיא צברי, אסף דוק ו אביחי ורדי

בית משפט עליון דוחה ערעור שהוגש ומחייב בהוצאות