הארכת המעצר

בפני כב’ השופטת ד”ר איריס סורוקר
המבקשת
מדינת ישראל

נגד

החשוד
דגו עלמו

נוכחים:
נציגת המבקשת רס”מ שלומית בן ציון
ב”כ החשוד עו”ד גיא צברי
החשוד הובא על ידי שב”ס

פרוטוקול

נציגת המבקשת:
חוזרת על הבקשה, מציגה לעיון ביהמ”ש את תיק החקירה ומזכר סודי – סומן במ/1.

משיבה לשאלות ב”כ החשוד:
ש. מה בדיוק קרה היום לפנות בוקר?
ת. האירוע היה היום ב-05:00. השוטרים הבחינו בקבוצת נערים יוצאים מבית ספר ספיר ולאחר מכן בקבוצת נערים נוספת. אחד השוטרים שפך אלכוהול שהחזיק מעורב אחר באירוע מחשש להפרת הסדר הציבורי. אותו מעורב לא נעצר. החשוד שמופיע בפני ביהמ”ש החל להתחכך עם השוטרים, ניסה לזרוק כיסאות על השוטר ואלמלא הפקח שהיה שם, הדבר נעצר. כמובן שהמשיכה התנהלות נוספת לאחר מכן שהוא דחף את השוטר כשהוא היה אזוק.
ש. תאשרי שזולת עצור אחד ששוחרר, כל יתר הנוכחים באירוע היו שוטרים?
ת. לא. אנחנו יודעים על חברים שהיו עם החשוד במעמד אותו אירוע, שאנחנו לא יודעים כרגע את זהותם.
ש. ז”א שלא חקרתם אותם?
ת. אני מניחה שאת חלק מהפעולות יעשו בימים הקרובים. הוא לא היה לבד, היה איתו חבר נוסף שנעצר ושוחרר.
ש. תיק החקירה מושתת על עבירות שמסרו שוטרים למעט הודעה אחת שמסר עצור אחד שהוא אזרח?
ת. נכון.
ש. את אומרת שהחשוד הניף כיסא, ואני מסכים עם חברתי, העצור אכן הניף כיסא, אבל אני עדיין לא מצליח להבין, איך מדובר במעשה שיכול למלא מרכיב של עבירה של תקיפת שוטר בעת מילוי תפקידו.
ת. התקיפה מתוארת בהמשך בנספח הסודי, לא בהכרח בהנפת כיסא. אני מסכימה שהנפת כיסא הוא אקט מאיים. חוץ מזה מבוצעים אקטים אלימים של החשוד.
ש. האקטים האלימים לא היו נחלת החשוד, אני מסכים לחלוטין לגבי הנפת הכיסא, תסכימי איתי בהתחשב בכמות האלכוהול שהייתה שם שהחשוד היה בגילופין?
ת. יש אינדיקציה בדוחות הפעולה שכל החבורה כנראה הייתה בגילופין שנדף מהם ריח אלכוהול, אין התייחסות ספציפית לגבי החשוד.
ש. אני אומר לך שהחשוד לא עשה דבר זולת להניף את אותו כיסא ושאין לך שום אינדיקציה לגבי מה שהיה קורה אח”כ. האקטים האלימים היו נחלת השוטרים בלבד. אבקש מהחשוד לקום ומחברתי ומביהמש להביט בפניו.

<#2#>
החלטה

פני החשוד יצולמו.
<#3#>

ניתנה והודעה היום י”ז תשרי תשע”ה, 11/10/2014 במעמד הנוכחים.

איריס סורוקר , שופטת

המשך חקירה:
ש. תאשרי שהיום בשעה 17:00 החשוד הובהל לטיפול רפואי?
ת. כן, הוא נלקח לבית חולים אסף הרופא. אני יכולה להבהיר שכל העניין של התוקפנות מצדו כלפי השוטרים מופיע בדוחות הפעולה, לא נכון לצייר שהתוקפנות היא מהשוטרים. התוקפנות היא ממנו ומצוינת בצורה מפורטת בדוחות השוטרים.
ש. התוקפנות התחילה והסתיימה באקט הנפת הכיסא.
ת. אני סותרת את דברייך. היו שם עוד אקטים אלימים של דחיפה של השוטר כמה פעמים שהוא החל להשתולל, התנגד לעלות לניידת.
ש. אני מאשר שהוא התנגד.
ת. הוא הסתכל על השוטרים בצורה מאיימת. כל האקטים האלימים מפורטים בצורה מפורטת בדוחות הפעולה.
ש. אבקש שתסבירי מה מקור החבלות החמורות שעל פניו של החשוד?
ת. אני חוזרת ואומרת שהוא לא שלל שסביב ההתנגדות שלו נגרמו החבלות.
ש. הוא פונה לבית חולים, מה מתואר בנסיבות הפציעה הזו.
ת. השוטרים השכיבו אותו על הרצפה כדי לכבול אותו.
ש. תאשרי שהחבלות החמורות האלה שעל הפנים שלו הן לא תוצאה של ריתוק אדם לרצפה.
ת. אני לא רופאה, אני לא יכולה לקבוע. יכול להיות שזה חיכוך מכביש, אני לא יודעת מה היו תנאי השטח שם. דו השיח היה בין השוטר לחשוד אחר.
ש. מדוע נעשה שימוש באקדח טייזר בניגוד לנהלים וכאשר החשוד שרוע על הרצפה.
ת. זה מתואר בצורה רחבה בדוח הפעולה. סביב התנגדותו למעצר השוטרים נאלצו להשתמש באקדח טייזר וכשהוא הפסיק להתנגד הופסקה פעולת הטייזר.
ש. תאשרי שהחשוד נעדר כל עבר פלילי.
ת. מאשרת.
ש. האם יכול להיות שזה שימוש בכוח סביר?
ת. כן. עוד בשלב שניסו לאזוק אותו הוא התנגד.
ש. ייתכן שהחבלות הקשות שעל פניו נגרמו על ידי השוטרים שעצרו אותו?
ת. אני חוזרת על תשובתי.
ש. השאלה שלי היא האם החבלות שעל פניו של החשוד נגרמו כתוצאה ממעצרו על ידי השוטרים?
ת. אני שוב אומרת, זה נגרם כתוצאה מהתנגדותו למעצרו על ידי השוטרים.
ש. מי גרם את הפגיעה בלחי ימין של החשוד?
ת. היה שלב שהוא סיפר שהוא היה שכוב על הרצפה וגם אז הוא התנגד למעצר, ויכול להיות שזה היה חיכוך של אספלט, אני לא יודעת מה תנאי השטח.
ש. מדוע הפרתם את החובה שלכם ליידע אותו בדבר זכותו להיוועץ בעו”ד?
ת. לאחר עיון בחקירתו אני משיבה שזה מופיע בתוכן האזהרה שלו והוא גם העלה בעדותו שהוא הבין את הזכויות שלו.
ש. תאשרי ששורת האזהרה שנמצאת בהודעות היא כמעט אוטומטית.
ת. ממש לא. אני לא מסכימה איתך. אנחנו כחוקים נוהגים להקריא את תוכן האזהרה ולראיה שאלו אותו אם הוא מבין את האזהרה.
ש. יש נכון לעת עתה מעורב נוסף שהוא אזרח שכבר נחקר. איזה חשש עולה מהחשוד לשיבוש? האם החשוד יצליח לשנות את דעתם הטובה של השוטרים שעצרו אותו?
ת. בזירה היו חברים נוספים של החשוד.
ש. באשר למסוכנות – מדובר באדם שאין לו שום עבר פלילי, איזו מסוכנות נשקפת?
ת. אני מעלה את עילת השיבוש מעבר לעילת המסוכנות. מדובר באירוע חמור שאדם מכניס עצמו לסיטואציה שהוא לא אמור להימצא בה. מתנגד למעצר ותוקף שוטרים.
ש. את מצליחה לספק פרט ספציפי אחד, באשר להנפת הכיסא, כל השאר הן טענות בעלמא.
ת. מפנה את ביהמ”ש לדו”ח הפעולה.
ש. מה היה מסע ההתחככויות שלו בשוטרים?
ת. “במהלך משמרת סיור.. אני מבחין בשלושה נערים ממוצא אתיופי יוצאים מבית ספר ספיר.. כאשר הבחנתי בבחור ממוצא אתיופי אני מבקש ממנו לשפוך את הכוס כך הוא עשה, חבר שלו שלבוש חולצה צהובה מתחיל לצעוק.. אני מבקש מהבחור להירגע.. מתחיל ליצור שם פרובוקציה… אותו זמן כל קבוצת הנערים שהייתה שם.. במיוחד הבחור עם החולצה הצהובה.. ואז השותף שלי דחף ממנו הצידה ומנע ממנו לתקוף אותי….”.
ש. אני אסתפק בזה.

נציגת המבקשת:
חוזרת על הבקשה.

ב”כ החשוד מסכם:
מדובר בלוחם באגוז שרק לאחרונה נפצע במבצע “צוק איתן” מטובי בנינו, כל מה שנציגת המבקשת מסתכם בהנפת כיסא, אין שום סיבה שמצדיקה חבלות כמו אלה שעל פניו של החשוד. החבלות הללו לפי החשוד, לפי מה שאמר בחקירתו האדם הנוסף המעורב באירוע, הוא תוצאה של אגרופים שאותם שוטרים הלמו בפניו של החשוד.
כפועל יוצא של דו”ח הפעולה אני מציין בצר לי את ההתייחסות החוזרת ונשנית של השוטרים באשר למוצאו האתיופי של החשוד. אני אומר את זה בזהירות ובצר לי שלראייתי ידה של המשטרה קלה כאשר מדובר בחשוד ממוצא אתיופי. לראיה ציון העובדה הזו שאינה רלוונטית בעליל, אך הופכת להיות רלוונטית כאשר מבחינים בפניו החבולות של החשוד, בשל יחסם האלים של השוטרים אליו. אבקש להוסיף פעם נוספת שלחשוד אין כל עבר פלילי, אנחנו סבורים שבמקרה הזה יהיה ראוי לשחרר את החשוד. אנחנו סבורים שראוי לכל היותר לשחרר את החשוד בערבות עצמית או ערבות צד ג’, לחלופין נבקש להציג חלופת מעצר. התייצב באולם ביהמ”ש מפקדו של החשוד בצה”ל, קצין ביחידת אגוז. מדובר באדם שנפל קרבן לשוטרים אלימים. מפקדו ואביו התייצבו כדי להציע עצם לעמוד בנטל הפיקוח על החשוד וכך גם אחותו של החשוד.

החלטה

1. בפניי בקשה להורות על הארכת מעצרו של החשוד למשך 3 ימים. החשוד נחשד בכך שהקים מהומה בחצר בית ספר יחד עם חבריו בעת בוא שוטרים למקום, והתנגד לדרישה להתרחק, באלימות. עיינתי בדו”ח הפעולה וקיים חשד סביר. לפי המזכר הסודי במ/1 ישנן פעולות חקירה מהותיות לביצוע. אני סבורה שהמעשה האלים המיוחס לחשוד מקים מסוכנות (לכאורה בוצע תחת השפעת אלכוהול), ואף קיים חשש לשיבוש נוכח הצורך בפעולה מספר 1.

2. מדובר באדם צעיר המשרת בצבא, ונרשם כי אף השתתף במבצע “צוק איתן”. מפקדו יושב באולם ביהמ”ש באופן המשדר אמון. ואולם אין זה השלב המתאים להורות על השחרור. מדובר בחקירה המצויה בראשיתה, והחשוד נעצר אך הבוקר. צרכי החקירה והמסוכנות מצדיקים הארכת מעצר.

3. השעה עתה היא חצות. על כן, אני מאריכה את המעצר עד ליום 13/10/2014 בשעה 13:00.

4. לשלטונות המעצר יש לבדוק את החשוד על ידי חובש.

ניתנה והודעה היום י”ח תשרי תשע”ה, 12/10/2014 במעמד הנוכחים.

איריס סורוקר , שופטת

Published by masterman

פסיקות מעניינות של בית המשפט בישראל

Leave a comment