בית משפט עליון דוחה ערעור שהוגש עי גיא צברי, אסף דוק ו אביחי ורדי

בית משפט עליון דוחה ערעור שהוגש ומחייב בהוצאות